Projekt részletei

A projekt azonosítószáma:   EFOP-1.8.6-17-2017-00052

Kedvezményezett neve:  Swimming Pentathlon Club Egyesület

A projekt címe: „Felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztése a szabadidősport révén az Észak-magyarországi Régióban”

Támogatás összege:  217.401.066 Ft

A támogatás mértéke:  100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:   2021.02.28.

A projekt tartalmának bemutatása:  Projektünkben olyan egységes szemléletű, komplex lakossági testmozgásprogramok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a napi fizikai aktivitási szint, mozgásmennyiség növeléséhez, és népegészségügyi kiadások csökkenéséhez. Projektünk során megvalósul az egészségfejlesztő testmozgáshoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés javítása, valamint olyan lakossági szemléletformálás és kommunikáció történik, amely az egészséges életvezetési kompetenciákat is fejleszti.
A megvalósítandó tevékenységeink során törekszünk a lakosság élethosszig tartó, rendszeres testmozgásra ösztönzésére, a rekreációs és a szabadidős sportszolgáltatások biztosítására, különös figyelmet fordítva a szocio-kulturális és szocio-ökonómiai körülményeikre, jövedelmi viszonyok különbségeire.